Nytt sentralbord

Me har, som nokon sikkert allereie har oppdaga, innført tasteval på telefonen vår. Dvs at innringarane vil få høve til å velje avdeling og fagområde ved hjelp av tasteval, for å nå den dei søkjer.

Telefontida er mellom klokka 8 - 15.30. Sentralbordet er ope klokka 10 - 14.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30