Registreringsplikt for små drikkevasskjelder

Innan 1. juli 2018 skal alle drikkevasskjelder som forsyner meir enn ein husstand eller ei hytte registrerast hos Mattilsynet. Kravet gjeld for alle typar kjelder, inkludert brønn og tjern.

 

Det er brønneigar sitt ansvar å registrera vasskjelda. Kravet er nytt og helt sikkert ukjent for mange brønneigarar. Du finn det du treng på Mattilsynet si heimeside.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30