Utbyggingsavtale for Solvang - bustader

I samsvar med plan- og bygningsl. § 17-4 vert utkast til utbyggingsavtale for Solvang bustadfelt lagt ut på offentleg høyring.

Partar i avtala er Hjelmeland kommune og utbyggar Enkel Bygg og Butikk AS.
Avtala gjeld mellom anna fordeling av ansvar ved opparbeiding og framtidig drift av VA-nett.

Høyringsutkastet finn ein her  (PDF, 215 kB) eller i kundesenteret. 

 
Innspel og kommentarar sendast til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland, eller postmottak@hjelmeland.kommune.no.

Høyringsfrist er sett til 9.6.2017. 
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500