Vassmålar - avlesing for 2017

Vassmålar - Klikk for stort bileteVassmålar

Hjelmeland kommune vil i januar sende ut avlesingskort for vassmålarar. Alle vil få tilsendt avlesingskort i posten som før. Nytt i år er at ein har høve til å levere målarstand elektronisk. Du finn meir informasjon nedanfor.

Elektronisk registrering av vassmålerstand via www.leseav.no  
Det nye i år er at ein har muligheit til å registrere avlesinga elektronisk. Informasjon om korleis ein gjer dette står på avlesingskortet ein får tilsendt i posten.


Registrering av vassmålerstand via SMS
Det er ikkje mogleg å registrere avlesing av vassmålar via SMS i år, men dette vil bli muleg neste år.

Dersom ein ønsker å registrera vassmålerstand via SMS neste gong, kan ein gi informasjon sjølv om dette på www.leseav.no når ein registrerer vassmålarstand.

Ein kan også informere om dette manuelt på avlesing kortet som blir sendt ut nå i januar.


Registrering av vassmålerstand via avlesingskort
Det vil framleis vere mogleg å levere avlesing av vassmålar via bruk av avlesingskort som blir sendt ut nå i januar. Informasjon om dette vil stå på kortet.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500