Økonomiseksjonen i Hjelmeland

Økonomiseksjonen sorterer direkte under rådmannen

Ansvar/arbeidsoppgåver:
-arbeidsgjevarkontroll (medlem i Midt-Rogaland Arbeidsgjevarkontroll)
- kommunerekneskapen (bokføring, fakturering, innkreving, utbetaling, rapportering, KOSTRA m.m.)
- finansiering og økonomisk saksbehandling
- finansforvaltning
- eigedomsskattekontor
- sekretærteneste for takstutvalet for eigedomsskatt og overtaktsutvalet for eigedomsskatt
- innkjøp

----

NB: Frå 1.01.2015 har Strand kommune overtatt alle skatteoppkrevjartjenesten utanom eigedomsskatten.

----

Økonomiavdelinga har kontor i 1. et Kommunehuset.
Besøks- og postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Gjeldande betalingssatsar finn du i fil til høgre.


Hjelmeland kommune vil med dette informera om at me har innført fakturagebyr på papirfaktura frå 01.01.2017.
 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Se også