Bygdaråd

I alle bygdene i Hjelmeland har innbyggjarane på eige initiativ oppretta bygdaråd.

Bygdaråda er politisk nøytrale og har som føremåla å fremja og ivareta almenne interesser gjennom samarbeid innan krinsen og med andre private og offentlege organ.

Styra behandlar saker som innbyggjarane i krinsen tek opp og gir uttalar til saker som det offentlege ønskjer - mellom anna brukar kommunen bygdaråda som høyringinstans i overordna planar.

Alle bygdaråda er elles opptekne av trivselstiltak, både i eigen regi og/eller i samarbeid med andre lag og organisasjonar.

Det blir frå kommunen gitt årlege driftstilskot, basert på årsmeldingar, rekneskap og aktivitetsoversiktar.

Oversikt over bygdaråda: 

Bygdaråd

Leiar/kontaktperson

 Adresse

Telefon

Randøy Vel

Aslaug Warland Ur

Randøy Ring 114, 4130 Hjelmeland

926 16 963

Jøsneset bygdaråd

Odd Fosså

Fosså 37, 4146 Skiftun

977 05 273

Jøsenfjorden Bygdeutval

Berit Søvik Østerhus

Jøsenfjordvegen 788, 4134 Jøsenfjorden

  977 55303

Årdal bygdaråd

Sondre Tveit Tjentland

Dalane 19, 4137 Årdal

984 92 458

Fister bygdaråd

Magnhild Bjørkeland

Klokkarjordet 11, 4139 Fister

958 35 776

Hetlandsbygda og Nessa Bygdautval

Linda Meltveit

Fistervegen 192, 4139 Fister

906 52722

Vormedalen bygdeutval

Petter Mæland

Melandsvegen 12, 4130 Hjelmeland

404 79 071

Ombo Bygdaråd

Ingrid Nårstad

Ombovegen 393, 4187 Ombo

412 64064

 

  

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også