Fakta om Hjelmeland

Kvitveis - Klikk for stort bilete

 • Ca 2.800 innbyggarar
 • Areal: 1092 kvadratkilometer - nest størst i Rogaland.
 • Rundt ein fjerdedel av kommunen er verna som landskapsvernområde eller naturreservat.

NÆRING:

 • Viktigaste næringsvegar er i tur og orden havbruk, landbruk, sand- og steinuttak og reiseliv/turisme
 • I 2015 slakta Ryfisk 45.000 tonn laks, 11.000 tonn vart filerte og av dette vart over 95% eksportert. Det vart også skipa ut ikkje uvesentlege mengder kveite
 • Kommunen har snaut 200 gardsbruk i drift, av desse 41 med mjølkeproduksjon og 197 med sauehald. Generelt svært allsidig landbruk.
 • Frå Årdal blir det årvisst skipa ut kring ein million tonn sand og singel, og frå Randøy store mengder naturstein for muring og skifer/heller.
 • Hjelmeland er vertskommune for over 1.100 private hytter, og har eit liknande tal senger i utleigehytter å tilby.

  Dessutan har me gardshotellet  Høiland gard i Årdal, Nøkling Gjestgiveri og Spa-Hotell Velvære med 120 senger i Hjelmeland sentrum. På Randøy finn du Furutangen Misjonssenter og  sommarkafeen Krambulemmen.

 

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVAR

 • Kommunen ligg på topp innan fylket for låg arbeidsløyse og har stor netto innpendling frå andre kommuar til eit allsidig utval av lokal arbeidsplaser.
 • Hjelmeland kommune har kring 385 tilsette, som i sum utfører 285 årsverk (over 30 ulike yrke)


KOMMUNEN SOM TENESTEYTAR

 • Kommunen har eit driftsbudsjett på 307 mill kroner.
 • Kommunen driv 3 barneskular; Hjelmeland, Fister og Årdal, samt felles skule for Ombo saman med Finnøy. Dessutan er det ungdomsskule på Hjelmeland. Totalt går det  ca 395 elevar i grunnskulen.
 • Vidare driv kommunen 4 barnehagar (Jøsenfjorden,  Hjelmeland, Fister og Årdal) og det er ca 155 barn som går i barnehage.
 • Hjelmeland kulturskule (oppretta i 1975) har i dag ca 150 elevar.

Dersom du treng meir informasjon - ta gjerne kontakt med Kundesenteret i Kommunehuset, Vågavegen 116 - tlf 404 39 001 eller via E-post postmottak@hjelmeland.kommune.no.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500