Ledige bustadtomter

Bustadtomt i Hjelmeland?

Bustadfelt ved Sæbø - Klikk for stort bilete

Hjelmeland kommune har bruk for fleire innbyggjarar, - både som grunnlag for auka lokal service og trivsel, - og ikkje minst som arbeidstakarar i eit svært aktivt lokalt næringsliv og i kommunen si teneste. På denne bakgrunn er det lagt stort vinn på å ha eit breitt tilbod av mest mogeleg klargjorde bustadtomter kring i kommunen å tilby til ei kvar tid.


Klargjorde tomter i kommunale byggefelt : Ledige tomter på Mælandsmoen i Jøsenfjorden, i Mælslia/Årdal og i Prestagardsmarka på Hjelmeland.


Mange av bustadtomtene i Hjelmeland blir formidla av lokale utbyggarar.

Kontakt Leif Velde-Johannessen, tlf 404 39 016 for nærare informasjon.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30