Leige av kommunale møterom og lokale

Rom i kommunale bygg kan leigast til alle lovlege føremål. (For utleige av Spinneriet og Hjelmelandshallen er det utarbeidd eige reglement).

Det kan avtalast leige for varierande tidsrom. Faste avtalar kan gjerast for inntil eit år om gongen i perioden 20. august til 20. juni. Leige kan ikkje avtalast lengre fram i tid enn gjeldande periode.


Utleigereglement Spinneriet (PDF, 162 kB)

For bestilling av lokale, ta kontakt med kundesenteret i kommunen.

Hjelmeland Kundesenter
E-post
Telefon 51 75 00 00