Reglement og prisar for utleige av møterom og lokale

5 Branninstruks

 • Ansvarleg person er den som disponerer nøkkel til bygget. Denne skal gje dette tilkjenne før arrangementet tek til.
   
 • Ansvarleg person har ansvar for å setje seg inn i gjeldande branninstruks, før arrangementet tek til. (Oppslag i bygget.)
   
 • Brann vert varsla ved støytvis ringing/brannalarm.
   
 • Ring 110 for å melda frå til brannvesen
   
 • Kan du avgrensa skade på menneske eller materiell, så gjer det. Hugs at liv og helse alltid har fyrste prioritet.
   
 • Lukk vindu og dører og forlat bygget umiddelbart.
   
 • Møt opp på gardsplassen framfor bygget, og meld deg for brannvernsleiar eller den som har ansvar for oppteljing.