Personvernombod

Anita Husøy Riskedal er personvernombod i Hjelmeland kommune.

Hennar rolle er å vere kontaktpunkt mellom kommunen og dei som er registrerte i kommunen sine system.

Personvernombodet har ansvar for å passe på at kommunen handterer personopplysningar etter gjeldande reglar.

Kontaktinformasjon:

Anita Husøy Riskedal
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Tlf: 404 39 086
Epost: Anita.husoy.riskedal@hjelmeland.kommune.no