Personvernombod

Leif Velde-Johannessen er personvernombod i Hjelmeland kommune.

Hans rolle er å vere kontaktpunkt mellom kommunen og dei som er registrerte i kommunen sine system.

Personvernombodet har ansvar for å passe på at kommunen handterar personopplysningar etter gjeldande reglar.

Kontaktinformasjon:

Leif-Velde Johannessen
Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Tlf: 404 39 016
Epost: leif.johannessen@hjelmeland.kommune.no