Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Breibandsutbygging

Målet er at alle fastbuande i Hjelmeland skal få tilbod om breiband innan utgangen av 2025