Oversikta viser kva område som er planlagt utbygde, status no og kven som er valt som utbyggar.