Lista viser status no og kva område det blir søkt for i 2021.

Status oppdatert pr. september 2021.