Dette arbeider me med

Hjelmeland kommune arbeider med mange ulike små og store oppgåver i samband med digitaliseringa, både internt i kommunen og ut mot våre brukarar.

Mellom anna arbeider me med:

 • Digitaliseringsstrategi
 • Ny heimeside
 • Chatbot (d.v.s. chatte-robot på heimesida, som hjelper brukarane å finne rett informasjon)
 • Kvalitet på heimesida / Klart språk
 • Digitalisering og offentleggjering av historisk eigedomsarkiv
 • Live-sending av kommunestyremøte på Facebook
 • Elektroniske skjema (med oppslag mot folkeregister/einingsregister)
 • Automatisk arkivering av skjema og standarddokument
 • Mottak av Ebyggesøknad
 • Digital utsending av faktura
 • Mi side (Min side) - nasjonal felleskomponent
 • Byggesaksdialog i kart (følg byggesaka di i kartet)
 • Velferdsteknologi
 • Ipad og digital læringsplattform i skulane
 • Chatbot på intranettet, (som hjelper dei tilsette å finne rett informasjon)
 • "Digi-hjelpa" - Etablering av lågterskeltilbod for å heve den digitale kompetansen i befolkninga
 • DigiSos - Digital søknad om sosialhjelp, og automatisk mottak av desse
 • SvarInn - Automatisk mottak av post til kommunen, NAV og barnevernet
 • E-dialog - sikker e-postkanal for innbyggjarar og næringsliv
 • Bookingsystem for rom, lokale, utstyr og idrettsanlegg
 •  E-signatur i fagsystem og skjema
 • Digital melding om dødsfall og dødsårsak
 • Digital bekymringsmelding til barnevernet
 • Hel- og delautomatisering av arbeidsprosessar
 • Sensormåling av badetemperaturar (sjå www.badetassen.no)
Wictor Juul
E-post
Telefon 488 98 353
Kirsten Hansson
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering
E-post
Telefon 404 39 005