Sv - Sosialistisk Ventreparti

SV - Sosialistisk Venstreparti
Kandidatnummer Namn Fødselsår Bustad
1 SILJE SVÆREN 1972 Skiftun
2 Jone Hagalid 1956 Hjelmeland
3 Gro-Merete Viken Nouissri 1982 Hjelmeland
4 Ann Mari Velde 1991 Randøy
5 Ida Sværen Oaland 2001 Skiftun
6 Jan Ståle Ulvestad 2001 Hjelmeland
7 Eva Kristin Aune 1970 Nessa
8 Jamaa Noussri 1975 Hjelmeland
9 Anne Berit Auglend 1961 Skiftun
10 Anders Smith 1958 Årdal
11 Tania Yu Auglend 2001 Skiftun
12 Yngvild Storækre Hennig 1964 Hjelmeland