Vallister til kommunestyret

Vallister til kommunestyret

25. mai vedtok valstyret i sak 7/23 å godkjenne listeforslaga.

Desse er nå vallister og ligg ute til gjennomsyn.

Høgre
 1. Leif Magne Kleppa, 1956, Hjelmeland
 2. Torunn Munthe, 1970, Hjelmeland
 3. Johannes Soppeland, 1977, Årdal
 4. Bengt Åke Hauge, 1974, Årdal
 5. Hilde Pedersen Meland, 1990, Hjelmeland
 6. Astrid Fosså Viga, 1964, Hjelmeland
 7. Per Mæhle, 1961, Årdal
 8. Njål Skår, 1966, Årdal
 9. Bjørn Solberg, 1967, Fister
 10. Bjørg Hetlelid, 1947, Hjelmeland
 11. Kjell Apeland, 1956, Årdal
 12. Bodil Kvame, 1967, Hjelmeland
 13. Egil Hovda, 1984, Hjelmeland
 14. Ingvill Hauskevåg Gjertsen, 1968, Hjelemland
 15. Knut Rødde, 1961, Vormedalen
 16. Astrid Sande, 1968, Hjelmeland
 17. Arild Torbjørnsen, 1961, Årdal
 18. Magnar Viga, 1970, Hjelmeland
 19. Geir Morten Sandanger, 1971, Randøy
 20. Reidar Ullestad, 1967, Årdal

Stemmetillegg på dei som er i utheva skrift.

Arbeiderparti
 1. Gaute Hauge, 1964, Fister
 2. Katrine Stangelo, 1982, Fister
 3. Jakob Nessa, 1962, Nessa
 4. Ann Mari Velde, 1991, Randøy
 5. Jaroslaw Leziak, 1974, Hjelmeland
 6. Iren Urdal, 1973, Fister
 7. Sven Gil Westersjø, 1965, Skiftun
 8. Lisa Sjursen Hauge, 1994, Hjelmeland
 9. Lars Strøm, 1958, Fundingsland
 10. Øystein Berge, 1972, Hjelmeland

Stemmetillegg på dei som er i utheva skrift.

Sosialistisk Venstreparti
 1. Silje Sværen, 1972, Skiftun
 2. Erlend Widerøe Hennig, 1993, Hjelmeland
 3. Åsmund Sigmundstad, 1964, Fister
 4. Gro-Merete Viken Nouissri, 1982, Hjelmeland
 5. Jone Hagalid, 1956, Hjelmeland
 6. Ida Sværen Oaland, 2001, Skiftun
 7. Eva Kristin Aune, 1970, Fister
 8. Jamaa Nouissri, 1975, Hjelmeland
 9. Jan Ståle Ulvestad, 2001, Hjelmeland
 10. Anders Smith, 1958, Årdal
 11. Elise Sværen Oaland, 2003, Skiftun
 12. Anne Berit Auglend, 1961, Skiftun
 13. Hans Daviknes Widerøe, 1961, Hjelmeland
 14. Elsa Nesvik Altamirano, 1967, Skiftun
 15. Yngvild Storækre Hennig, 1964, Hjelmeland

Stemmetillegg på den som er i utheva skrift.

Senterparti
 1. Anita Husøy Riskedal, 1978, Årdal
 2. Arthur Fjeldheim Egeland, 1994, Årdal
 3. Berit Søvik Østerhus, 1961, Jøsenfjorden
 4. Frode Riskedal, 1978, Årdal
 5. Solveig Romsø Øye, 1988, Randøy
 6. Helge Fossmark, 1965, Randøy
 7. Anna Lena Klepa, 1969, Hjelmeland
 8. Dagfinn Svadberg Hatløy, 1966, Årdal
 9. Svein Hia, 1981, Årdal
 10. Sjur Atle Kleppa, 1974, Hjelmeland
 11. Syvert Krokedal, 2005, Hjelmeland
 12. Mari Madland, 1988, Årdal
 13. Ola Marvik, 1980, Tytlandsvik
 14. Oskar Ommundsen, 1981, Årdal
 15. Line Riskedal, 2005, Årdal
 16. Torsten Schläwicke, 1972, Fister
 17. Tårn Sigve Schmidt, 1970, Årdal
 18. Tarek Abdulhamed Al Shhadat, 1982, Hjelmeland
 19. Oddvar Skiftun, 1950, Jøsneset
 20. Eivind Selvikvåg, 1983, Jøsenfjorden
 21. Anne Tove G. Ingvaldstad, 1965, Randøy

Stemmetillegg på dei som er i utheva skrift.

Kristelig folkeparti
 1. Ståle Halsne, 1974, Hjelmeland
 2. Asbjørg Kvame Hetlesæter, 1970, Hjelmeland
 3. Karolina Øye, 1990, Hjelmeland
 4. Johannes Våge, 2001, Årdal
 5. Ingrid Pedersen, 1987, Hjelmeland
 6. Alf Barsnes, 1972, Fister
 7. Berit Helgøy Kloster, 1946, Helgøy
 8. Asbjørn Nordpoll, 1978, Helgøy
 9. Nadiya Oye-Fenchak, 1981, Randøy
 10. Stein Arild Øye, 1984, Hjelmeland

Stemmetillegg på dei som er i utheva skrift.

Miljøpartiet Dei Grøne
 1. Morten Hetland, 1989, Hjelmeland
 2. Roger Sjursen, 1973, Randøy
 3. Tonje Flatø Nessa, 1979, Hetlandsbygda
 4. Eigil Fagerland Sjursen, 2005, Randøy
 5. Lars Flatø Nessa, 1979, Hetlandsbygda
 6. Janneke Wijgergangs, 1969, Vormedalen
 7. Håkon Kyllesø, 1972, Årdal 
 8. Liv Reidun Brakstad, 1943, Randøy

Stemmetillegg på dei som er i utheva skrift.

Klage

Eventuell klage på vallistene må sendast kommunen innan 6. juni, jamfør vallova § 6-8.