Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet har fem representantar og er sett saman av tre folkevalde politikarar og to representantar frå dei tilsette.

Administrasjonsutvalet 2019-2023
Medlem
Politikarar:
Bjørn Laugaland
Iren Urdal
Kolbjørn Pedersen
Tillitsvalde:
Siri Viga
Rolf Olav Meland