Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Medlemer
Margrethe Tytlandsvik, leiar
Linda Vestersjø
Egil Hovda
John Leikvar Nessa
Marit Sandanger
Helene Hetland
Håkon Helgøy (observatør)