Formannskapet

Formannskapet

Formannskap
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
SENTERPARTIET / SV / MDG
Anita Husøy Riskedal (Ordførar) Ryfylkevegen 5695 4137 Årdal i Ryfylke 95058719
Harald Ommundsen (Varaordførar) Puntsnes 74 4130 Hjelmeland 90678806
Arne Kleppa Puntsnes 25 4130 Hjelmeland 97035673
Kristin Kostøl Helgaland Kro, Espelandsvegen 90 4130 Hjelmeland 45416670
Lill Synnøve Laugaland Vormedalsvegen 1582 4130 Hjelmeland 92037107
ARBEIDARPARTIET
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
HØGRE
Kolbjørn Pedersen Hovdavegen 73 4130 Hjelmeland 98089799
Torunn Munthe Breidablikk 19 4130 Hjelmeland 40403174
UAVHENGIG
Johannes Soppeland Ryfylkevegen 5155 4137 Årdal i Ryfylke 48062150