Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær
E-post
Telefon 404 39 016