Gruppeleiarar i kommunestyret

Gruppeleiarar - kontaktinformasjon
Parti Namn Telefon
Senterpartiet (SP) Anita Husøy Riskedal 950 58 719
Arbeidarpartiet (AP) Gaute Hauge 480 63 088
Høgre (H) Kolbjørn Pedersen 980 89 799
Kristeleg Folkeparti (KrF) Ståle Halsne 906 66 445
Sosialistisk Venstreparti (SV) Silje Sværen 950 62 607
Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Morten Hetland 454 36 905
Kirsten Hansson
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering
E-post
Telefon +47 40 43 90 05