Gruppeleiarar i kommunestyret

Gruppeleiarar i kommunestyret

Gruppeleiarar - kontaktinformasjon
Parti Namn Telefon
Senterpartiet (SP) Arthur Fjeldheim Egeland 978 86 998
Arbeidarpartiet (AP) Gaute Hauge 480 63 088
Høgre (H) Torunn Munthe 404 03 174
Kristeleg Folkeparti (KrF) Ståle Halsne 906 66 445
Sosialistisk Venstreparti (SV) Silje Sværen 950 62 607
Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Morten Hetland 454 36 905
Kirsten Hansson
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering
E-post
Telefon 40 43 90 05