Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret 2019-2023
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDARPARTIET
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
Iren Urdal Nesvegen 323 4139 Fister 40845117
HØGRE
Kolbjørn Pedersen Hovdavegen 73 4130 Hjelmeland 98089799
Per Mæhle Kyrkjebøen 26 4137 Årdal i Ryfylke 90769160
Njål Skår Bjørklund 7 4137 Årdal i Ryfylke 48264909
Torunn Munthe Breidablikk 19 4130 Hjelmeland 40403174
KRISTELEG FOLKEPARTI
Ståle Halsne Espelandsvegen 154 4130 Hjelmeland 90666445
UAVHENGIG
Johannes Soppeland Ryfylkevegen 5155 4137 Årdal i Ryfylke 48062150
SENTERPARTIET
Anita Husøy Riskedal (Ordførar) Ryfylkevegen 5695 4137 Årdal i Ryfylke 40439009
Berit Søvik Østerhus Jøsenfjordvegen 788 4134 Jøsenfjorden 97755303
Endre Gjil Haugavegen 115 4134 Jøsenfjorden
Tårn Sigve Schmidt Svadbergvegen 80 4137 Årdal i Ryfylke 91624802
Kristin Kostøl Helgaland Kro. Espelandsvegen 90 4130 Hjelmeland 45416670
Harald Ommundsen (Varaordførar) Puntsnes 74 4130 Hjelmeland 90678806
Arne Kleppa Puntsnes 25 4130 Hjelmeland 97035673
Arthur Fjeldheim Egeland Eglandsvegen 71 4137 Årdal i Ryfylke 97886998
Lill Synnøve Laugaland Vormedalsvegen 1582 4130 Hjelmeland 92037107
MILJØPARTIET DEI GRØNE
Morten Hetland Breidablikk 35 4130 Hjelmeland 45436905
SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Silje Sværen Skiftun 2 4146 Skiftun 95062607