Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019-2023
Medlemmer
Kari Hundsnes Barsnes (leiar)
Egil Hovda
Helge Mæle
Aud Valebjørg
Kolbjørn Pedersen (observatør)
Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær/personvernombod
E-post
Telefon 404 39 016