Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019-2023
Medlemmer 2019-2023
Kari Hundsnes Barsnes (leiar)
Egil Hovda
Helge Mæle
Aud Valebjørg
Kolbjørn Pedersen (observatør)

Rettleiar for råd for personar med nedsett funksjonsevne