Areal- og forvaltningsutvalet

Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDERPARTIET/SENTERPARTIET/VENSTRE
Sven Gil Westersjø Foss 82 4146 Skiftun 92862410
Berit Søvik Østerhus Jøsenfjordvegen 788 4134 Jøsenfjorden 97755303
Tårn Sigve Schmidt Svadbergvegen 80 4137 Årdal i Ryfylke 91624802
Harald Ommundsen Puntsnes 79 4130 Hjelmeland 90678806
HØGRE
Torunn Munthe Breidablikk 19 4130 Hjelmeland 40403174
Per Mæhle Kyrkjebøen 26 4137 Årdal i Ryfylke 90769160
KRISTELEG FOLKEPARTI
Ståle Halsne Espelandsvegen 154 4130 Hjelmeland 90666445
Anne Norunn Helgøy Helgøyvegen 31 4167 Helgøy i Ryfylke 41928153
MILJØPARTIET DE GRØNNE
Morten Hetland leiar Eikehaugen 41 4139 Fister 45436905