Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemer
Margrethe Tytlandsvik, leiar
Linda Vestersjø
Egil Hovda
John Leikvar Nessa
Marit Sandanger
Helene Hetland
Håkon Helgøy (observatør)