Formannskapet som partsamansett utval

Formannskapet som partssamansett utval er samansett av 9 politikarar, medlemane i formannskapet, og 2 representantar frå dei tilsette.

Formannskapet som partssamansett utval
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDERPARTIET/SENTERPARTIET/UAVHENGIG
Bjørn Laugaland ordførar/leiar Vormedalsvegen 728 4130 Hjelmeland 40439010
Lin Veronica Jacobsen Puntsnes 16 4130 Hjelmeland 40203074
Johan Mjølhus Ryfylkevegen 6541 4130 Hjelmeland 91119006
Lill Laugaland Vormedalsvegen 1582 4130 Hjelmeland 92037107
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
HØGRE
Kjell Apeland Dalane 29 4137 Hjelmeland 91900878
Njål Skår Bjørklund 7 4137 Årdal i Ryfylke 91342813
KRISTELEG FOLKEPARTI
Håkon Helgøy Helgøyvegen 93 4167 Helgøy i Ryfylke 90686347
TILSETTE
Siri Viga Askvikbakken 7 4130 Hjelmeland 40439137
Rolf Olav Meland Soltunvegen 3 4120 Tau 41298069