Formannskapet

Formannskap
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDERPARTIET/SENTERPARTIET/UAVHENGIG
Bjørn Laugaland ordførar/leiar Vormedalsvegen 728 4130 Hjelmeland 40439010
Lin Veronica Jacobsen Puntsnes 16 4130 Hjelmeland 40203074
Johan Mjølhus Ryfylkevegen 6541 4130 Hjelmeland 91119006
Lill Laugaland Vormedalsvegen 1582 4130 Hjelmeland 92037107
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
Anita Husøy Riskedal Ryfylkevegen 5695 4137 Årdal i Ryfylke
HØGRE
Kjell Apeland Dalane 29 4137 Hjelmeland 91342813
KRISTELEG FOLKEPARTI
Håkon Helgøy Helgøyvegen 93 4167 Helgøy i Ryfylke 90686347