Gruppeleiarar i kommunestyret

Gruppeleiarar - kontaktinformasjon
Parti Namn
Senterpartiet (SP) Anita Husøy Riskedal
Arbeidarpartiet (AP) Gaute Hauge
Høgre (H) Kolbjørn Pedersen
Kristeleg Folkeparti (KrF) Johannes Soppeland
Sosialistisk Venstreparti (SV) Silje Sværen
Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Morten Hetland
Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær
E-post
Telefon 404 39 016