Hjelmeland ungdomsråd

Ungdomsrådet sitt føremål er å vera dei unge sitt organ for å betra vilkåra sine i Hjelmeland. Rådet skal skapa engasjement for saker som gjeld dei unge og stimulera til politisk engasjement.

Oversikt over medlem 2019-2020:

Hjelmeland ungdomsråd
Namn Rolle Telefon E-post
Janne Fagerland Sjursen Leiar 454 29 812 jnnesj@gmail.com
Amund Thomsen Nestleiar 453 97 138 amundthomsen@gmail.com
Øystein Øygard Dale Medlem 901 86 548 oystein222@gmail.com
Anne Kari Ramen Breiland Medlem 406 45 644 annebreiland@gmail.com
Renate Åsland Håland Medlem 955 51 007 renateaah19@gmail.com
Eigil Sjursen Medlem 980 98 910 eigi-sju@online.no
Shadyia Said Ahmed Medlem 450 91 655 shadyiasaiid@gmail.com
Kristiane Westersjø Varamedlem 452 96 558 kristiane355@gmail.com
Nora Krumsvik Mosnes Varamedlem 483 42 159 nora.k.mosnes@gmail.com
Representant til ungdommen sitt Fylkesting:
Janne Fagerland Sjursen

 

 
Annbjørg Breiland Egeland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 404 39 154