Hjelmeland ungdomsråd

Ungdomsrådet sitt føremål er å vera dei unge sitt organ for å betra vilkåra sine i Hjelmeland. Rådet skal skapa engasjement for saker som gjeld dei unge og stimulera til politisk engasjement.

Oversikt over medlem 2018-2019:

Hjelmeland ungdomsråd
Namn Rolle Telefon E-post
Janne Fagerland Sjursen Leiar 454 29 812 jnnesj@gmail.com
Kristiane Westersjø Nestleiar 452 96 558 kristiane355@gmail.com
Anne Kari Ramen Breiland Medlem 406 45 644 annebreiland@gmail.com
Renate Åsland Håland Medlem 955 51 007 renateaah19@gmail.com
Nathaniel Tveit Strømsvold Medlem 412 72 443 nathanstroms@gmail.com
Mads Grødem Meltveit Medlem 959 29 294 madsmeltveit@gmail.com
Susanne Kleiberg Medlem 917 48 722 susanne.kleiberg@gmail.com
Shadiya Said Ahmed Varamedlem 940 97 611 shadiyasaiid@gmail.com
Rokas Zelionka Varamedlem 405 75 408 rokas@newfm.eu
Representant til ungdommen sitt Fylkesting:
Janne Fagerland Sjursen

 

Annbjørg Breiland Egeland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 404 39 154