Hjelmeland ungdomsråd

Hjelmeland ungdomsråd

Ungdomsrådet sitt føremål er å vera dei unge sitt organ for å betra vilkåra sine i Hjelmeland. Rådet skal skapa engasjement for saker som gjeld dei unge og stimulera til politisk engasjement.

Oversikt over medlem 2019-2020:

Hjelmeland ungdomsråd
Namn Rolle E-post
Emil Riskedal Leiar emilriskedal@hotmail.com
Milica Divjak Nestleiar milicadivjak1992@gmail.com
Jan Einar Berge jaein.berge@gmail.com
Tuva Moen Hausken tuva.mh.tmh@gmail.com
Guro Marie Kleppa guromariekleppa@gmail.com
Eva Lise Stangelo stangeloeva@gmail.com
Sofie Stakkeland stofiestakkeland@gmail.com
Endre Frønsdal endre.frons@gmail.com
Elise Sværen Oaland elise.oaland@lyse.net
Arthur Fjeldheim Egeland (politisk observatør) arthur.fjeldheim.egeland@hjelmeland.kommune.no

 

Annbjørg Breiland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 40 43 91 54