Stortingsvalet 2021

Valdagen er fastsett til måndag 13. september.

Dersom du er forhindra frå å røyste på valdagen har du moglegheit til å førehandsrøyste. Dette kan du gjere i perioden 10. august til 10. september, på biblioteket på Vågahuset. Opningstida er kvardagar kl. 10:00-15:30.

Hugs legitimasjon!

I kommunen er det formannskapet som er oppnemnt som valstyre for perioden 2019-2023.

Nedanfor finn du meir informasjon om valet som kan vere aktuelt for deg som veljar:

Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær/personvernombod
E-post
Telefon 404 39 016