• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

 1. Stad og søkjar
 2. Styreformann / dagleg leiar
 3. Sals- / skjenkeløyve
 4. Arrangement
 5. Stadsinformasjon
 6. Utvidinga gjeld
 7. Eigarar
 8. Styrar / Stadfortredar
 9. Andre personar
 10. Utøving av løyve
 11. Vedlegg

Søknad om sals- / skjenkeløyve

Alle sal-/skjenkeløyve blir behandla i samsvar med "Rusførebyggjande og alkoholpolitisk plan."

Saksbehandlinga startar når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er registrert mottatt. Det vil bli høve til å laste opp vedlegga mot slutten av skjemaet.

Følgjande dokument skal følgje søknaden:

 1. Firmaattestar for alle selskapa som er involverte i drifta
 2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn én 3-del av føretaket
 3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for føretaket sin daglege leiar
 4. Skatteattest for driftsselskapet
 5. Adkomstdokument (leiekontrakt el. anna dokument som bekrefter at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det søkjas om
 6. Brukstillating/ferdigattest
 7. Teikning/plan for uteserveringa, med grunneigar si godkjenning påteikna
 8. Godkjenning av uteserveringa frå vegmyndighet ved bruk av offentleg veg/fortau
 9. Vitnemål som stadfestarar at styrar og stadfortredar har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 10. Tilsetjingssbevis/dokumentasjon som viser styrar og stadfortredar sine tilknytningar til staden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no