• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

 1. Stad og søkjar
 2. Styreformann / dagleg leiar
 3. Sals- / skjenkeløyve
 4. Arrangement
 5. Stadsinformasjon
 6. Utvidinga gjeld
 7. Eigarar
 8. Styrar / Stadfortredar
 9. Andre personar
 10. Utøving av løyve
 11. Vedlegg

Søknad om sals- / skjenkeløyve

Alle sal-/skjenkeløyve blir behandla i samsvar med "Rusførebyggjande og alkoholpolitisk plan."

Saksbehandlinga startar når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er registrert mottatt. Det vil bli høve til å laste opp vedlegga mot slutten av skjemaet.

Følgjande dokument skal følgje søknaden:

 1. Firmaattestar for alle selskapa som er involverte i drifta
 2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn én 3-del av føretaket
 3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for føretaket sin daglege leiar
 4. Skatteattest for driftsselskapet
 5. Adkomstdokument (leiekontrakt el. anna dokument som bekrefter at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det søkjas om
 6. Brukstillating/ferdigattest
 7. Teikning/plan for uteserveringa, med grunneigar si godkjenning påteikna
 8. Godkjenning av uteserveringa frå vegmyndighet ved bruk av offentleg veg/fortau
 9. Vitnemål som stadfestarar at styrar og stadfortredar har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 10. Tilsetjingssbevis/dokumentasjon som viser styrar og stadfortredar sine tilknytningar til staden
*
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no