Stortings- og sametingsval 2017 – førehandsrøysting


Vallogo - Klikk for stort bileteVallogo Frå og med 10. august til og med 8. september er det mogleg å førehandsrøyste på Kundesenteret, Kommunehuset til følgande tider:Måndag til fredag: kl. 9.00 – 15.00
Laurdag 2. september: kl. 9.00 – 19.00
Torsdag 7. september: kl.10.00 – 15.00

 

På institusjonane:
Årdal omsorgssenter: onsdag 6. september kl. 12.00 – 15.00
Hjelmeland omsorgssenter: torsdag 7. september kl. 12.00 – 15.00


Hugs å ta med legitimasjon.


Er du sjuk eller ufør? Ambulerande røystegjeving.

Dersom du ikkje kan komme til eit vallokale fordi du er sjuk eller ufør, kan du søkje valstyret om å få røyste heime eller der du held til. Det kjem då nokon frå kommunen heim til deg og tek imot førehandsrøysta der. Slike søknader om å få røyste heime må sendast Hjelmeland kommune v/valstyret, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland, og må vera innkomne seinast innan tysdag 5. september.


For nærare opplysningar om reglar for førehandsrøysting, sjå kommunens heimeside www.hjelmeland.kommune.no.

 

Bjørn Laugaland
Leiar Valstyret

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500