Om barnehagen

Årdal barnehage er ein kommunal barnehage som flytta inn i nytt bygg 1. januar 2016. 

Det er fire avdelingar i barnehagen, men me driv berre i tre av dei:

  • Smileholet for dei som skal byrja på skulen,
  • Skattekammeret frå 2 til 4/5 år
  • Armkroken for dei minste.

Barnehagen og skulen er plassert i same område, noko som betyr at det er lett for oss å nytte m.a.  gymsalen der. Me har og kort veg til turterreng, skog, fjell og vatn.

Barnehagen vert driven i tråd med barnehagelov, rammeplan og andre gjeldande lovar og forskrifter.

barnehagefakta.no finn du fleire fakta om barnehagen.

Siri Vestersjø
Styrar
E-post
Telefon 404 39 210