Årsplan Fister barnehage 2022/2023

6 Barnehagedagen

Sunn mat og gode måltid

Barna får tre måltid i løpet av ein barnehagedag.

  • frukost
  • lunsj
  • mellommåltid med brød/knekkebrød og frukt

Dei barna som skal ha frukost i barnehagen må vera på plass før klokka 8.30.

Me legg vekt på at barna skal få sunn og variert mat i barnehagen. Om lag ein dag i veka får dei middag/varm mat. Me vil at måltidet skal vera ei god oppleving der det er tid for prat, fellesskap og læring. 

Fødselsdagar

Når barna har fødselsdag heng me ut flagget om morgonen.

Barnet får vera med å lage si bursdagskrone med navn og klistermerke. Det er bursdagssamling der barnet er midtpunkt, og det er litt ekstra til fruktmåltidet. Me har valgt å ha fokus på barnet, og har valgt bort kaker o.l.

Hygiene

Alle med barn i barnehage har vel erfart at barna vert sjuke. Me legg vekt på hygiene i barnehagen. Barna vaskar hender når dei kjem om morgonen, etter toalettbesøk og etter at dei har vore ute og leika.

Har barna omgangssjuke skal dei skal vera heime 48 timar etterpå (2 dagar).

Trafikk

Me er godkjend av Trygg trafikk som ein trafikksikker kommune, og me er ein trafikksikker barnehage.

Me vil læra barna grunnleggande kunnskap om trafikk. Me vil snakke om sikring i bil, korleis gå langs vegen med og utan fortau, og korleis krysse vegen. Me vil og snakke om kor viktig det er å bruke refleks.

Me kjem til å bruke opplegg frå Trygg trafikk. Me håpar de som foreldre og vil føge opp dette. 

Trafikk vil og vera eit tema som blir tatt opp på foreldremøter.

Skjema som skal fyllast ut

Løyveskjema

Helseskjema

Oppseiing/endring av plass

Hugs at det er tre månadar oppseiingstid. 

Fyll ut skjema for oppseiing/endring av plasstype

Plandagar

Barnehagen har 5 plandagar i løpet av året. Då er barnehagen stengt.

Oversikt over plandagar

Ferie

Barna skal ha minimum fire veker ferie i løpet av året. Tre av desse skal vera samanhengande sommarferie. 

Samarbeidsparnarar

  • PPT - kontoret for Ryfylke
  • Helsesjukepleiar
  • Fysioterapeut
  • Barneverntenesta
  • Andre barnehagar
  • Fister skule
  • SLT og folkehelsekoordinator