Årsplan Fister barnehage 2022/2023

8 Forventningar til foreldre

Forventningar me har til dykk foreldre eller foresette:

  • At de gir beskjed hvis andre enn mor og/eller far skal henta barnet i barnehagen
  • At de gir beskjed til barnehagen om barnet er sjukt eller av andre grunnar ikkje kjem i barnehagen.
  • At barnet vert levert i barnehagen innan klokka 9.00.
  • At barnet har med seg det det treng av klede og utstyr til å vera ein dag i barnehagen, eks. uteklær, klesskift, bleier.
  • At de respekterar åpningstidene, som og er arbeidstida til personalet.
  • At de kjem med tilbakemeldingar, både positive og negative.
  • At de informerar barnehagen hvis det har skjedd ting heime som vil påverka barnet i barnehagen.
  • At de les orienteringar og lappar som blir sendt heim/heng i barnehagen.
  • At de fylgjer med på det som blir lagt ut på IST.