Årsplan Fister barnehage 2022/2023

1 Om oss

Fister barnehage er eigd av Hjelmeland kommune.
Barnehagen har to avdelingar:

  • Marihøna som er for dei yngste
  • Sommarfugl som er for dei eldste barna

Avdelingane held til i kvart sitt hus. Både inne og uteområda er store og romslege.

Barnehagen har flott natur rundt seg. Me har gangavstand til skog, fjell, vatn og sjø. Dette nyttar me oss ofte av. 
Barnehagen vert driven i trå med barnehagelov, rammeplan og andre gjeldande lovar og forskrifter.

Miljøfyrtårn

Fister barnehage er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inneber at me har ein miljøstandard og rutinar som er i samsvar med kriteria. Dette er tema innan arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslepp og estetikk.