Årsplan Fister barnehage 2022/2023

3 Tilsette og kontaktinformasjon

Dei som arbeidar i Fister barnehage: 

  • Rannveig Ueland Terøy, styrar
  • Aud Valebjørg, pedagogisk leiar
  • Møyfrid Helgøy Arnesen
  • Bente Breivik
  • Vigdis Midttun Øvrehus
  • Anne Espeland Halsne, pedagogisk leiar
  • Lisa Grødem Meltveit, pedagogisk leiar
  • Marie Førre
  • Mads Meltveit
  • Gunvor Husefest

Vikarar: Hilde Bø, Maria Sandvik, Natalie Liland, Gøril Helgøy

Med glede, vennskap og gode opplevingar gir me barna gode minner.

Telefonnummer til barnehagen

Styrar/kontor tlf. 404 39 220

Avdeling Sommarfugl tlf. 404 39 221

Avdeling Marihøna tlf. 404 39 224

E-post: rannveig.ueland-teroy@hjelmeland.kommune.no