Om barnehagen

Hjelmeland barnehage er ein kommunal 7-avdelings barnehage fordelt på to separate bygg og uteleikeplassar, men som ligg tett ved kvarandre. 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Toddlertoppen 0-3 år:

har 3 avdelingar med til saman 30 plassar:

  • Løvetann, tlf: 404 39 192
  • Solsikkå, tlf: 404 39 193

Inneværande barnehageår er det 19 barn. 

Nøtteskogen 3-6 år:

inneheld 4 avdelingar med til saman 64 plassar:

  • Bøkehemsen, tlf: 404 39 188
  • Hasselnøtt, tlf: 404 39 187
  • Eikenøtt, tlf: 404 39 186 

Inneværande år er det 43 barn.  

Barnehagen ligg nær til barne- og ungdomsskule og idrettsanlegg. Dessutan har vi gangavstand til Hjelmeland sentrum med bank, bibliotek, omsorgsenter, kommunehus og butikkar. I tillegg har barnehagen fine høve for turar i et flott naturområde. 

Barnehagen vert driven i tråd med barnehagelov, rammeplan og andre gjeldande lovar og forskrifter.

Meir fakta om barnehagen finn du på barnehagefakta.no

Brit H Apeland
Styrar Hjelmeland barnehage
E-post
Telefon 404 39 195