Om barnehagen

Jøsenfjorden barnehage er ein kommunal barnehage som ligg i den naturskjønne bygda Jøsenfjorden.

Einingsleiar i Fister barnehage, Rannveig Ueland Terøy, har økonomi- og overordna personalansvar, mens styrar, Anita Hjorteland Viken, har ansvar for det daglege arbeidet i barnehagen.

barnehagefakta.no finn du meir fakta om barnehagen.