Satsingsområde

Barnehagen har to hovudsatsingsområde i år:

  1. Barnehagen som pedagogisk verksemd
  2. Eit inkluderande miljø for omsorg, leik, læring og danning

Me vil halde fram med å ha språk og sosial kompetanse som eit satsingsområde, og dette går inn under satsingsområde 2.


Me har valt å ha 3 ulike prosjekt, med tema:

  • Friluftsliv
  • Verdsrommet
  • Gardsliv

Du kan lesa meir om barnehagen sine satsingsområde og valde tema i barnehagen sin årsplan