Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2019. 
 

Betalingssatsar for barnehage
Betalingssatsar for barnehage
Gebyrsatsar frå 01.01.2019 Plass Mat Sum pr. mnd.
2 dagar 1 450 135 1 585
3 dagar 2 000 200 2 200
4 dagar 2 560 265 2 825
5 dagar 2 990 330 3 320
Kjøp av enkel dag, inkl. mat 300
Gebyrsatsar frå 01.08.2019
2 dagar 1 620 135 1 755
3 dagar 2 100 200 2 300
4 dagar 2 640 265 2 905
5 dagar 3 040 330 3 370
Kjøp av enkel dag, inkl. mat 300

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon
Antall barn i barnehage Rabatt
1. barn Full pris
2. barn 30%
3. barn 50%
4. barn 50%


Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av ordninga om søskenmoderasjon.