Prisar

Makspris for ein barnehageplass vert fastsett i Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. Pr. 1. august 2019 er denne satt til kr 3 040,- pr. månad. Makspris er det ein betalar for full plass i barnehagen. Betaling for mat kjem i tillegg til betaling for plass.

Betalingssatsar for barnehage
Betalingssatsar for barnehage
Betalingssatsar frå 01.01.2020 Plass Mat Sum pr. mnd.
2 dagar 1 620 135 1 755
3 dagar 2 100 200 2 300
4 dagar 2 640 265 2 905
5 dagar 3 040 330 3 370
Kjøp av enkel dag, inkl. mat 300

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon
Antall barn i barnehage Rabatt
1. barn Full pris
2. barn 30%
3. barn 50%
4. barn 50%


Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av ordninga om søskenmoderasjon.