Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2018. 
 

Betalingssatsar for barnehage
Antall dagar Plass Mat Sum pr. mnd.
2 dagar 1 310 130 1 440
3 dagar 1 890 195 2 085
4 dagar 2 470 260 2 730
5 dagar 2 910 325 3 235
Kjøp av enkel dag, inkl. mat 265

 

Søskenmoderasjon
Antall barn i barnehage Rabatt
1. barn Full pris
2. barn 30%
3. barn 50%
4. barn 50%


Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av ordninga om søskenmoderasjon.