Prisar

Frå og med 1. august 2022 er barnehage gratis. Ordninga gjeld for dei som er folkeregistrert i Hjelmeland kommune.