Opningstider

Barnehagane i kommunen har ope alle dagar frå kl. 7.30 til 16.15. 

Har du behov for lengre opningstid? 

  • Send ein e-post til styrar i den aktuelle barnehagen
  • Grunngje behovet for utvida opningstid
  • Det må være eit behov som kan dokumenterast

Meir om vedtekter og reglar for barnehagane. (PDF, 105 kB)