Reglar for bruk av iPad i skulane

Me er så heldige å kunna dela ut iPadar til alle elevane i Hjelmelandskulen frå hausten 2019. I tilknyting til utdeling av iPad har me dette regelverket som fortel noko om korleis elevane kan bruka iPaden på best mogleg måte.  Godkjenning av vilkåra for lån og bruk av iPad skal sendast inn til skulen elektronisk.