Reglar for bruk av iPad i skulane

6 Godkjenning

Elev og føresett skal saman gå gjennom reglane for bruk av iPad i skulen og fylle ut det elektroniske skjemaet som stadfestar at dei har akseptert vilkåra for lån og bruk av iPad.

Trykk her for å gå til skjemaet.