Reglar for bruk av læringsbrett i skulane

Me er så heldige å kunna dela ut læringsbrett til alle elevane i Hjelmelandskulen frå hausten 2019. I tilknyting til utdeling av læringsbrett har me dette regelverket som fortel noko om korleis elevane kan bruka læringsbrettet på best mogleg måte.  Godkjenning av vilkåra for lån og bruk av læringsbrettet skal sendast inn til skulen elektronisk.