Reglar for bruk av læringsbrett i skulane

6 Godkjenning

Elev og føresett skal saman gå gjennom reglane for bruk av læringsbrett i skulen og fylle ut det elektroniske skjemaet som stadfestar at dei har akseptert vilkåra for lån og bruk av læringsbrett.

Trykk her for å gå til skjemaet.