Reglar for bruk av læringsbrett i skulane

5 Skader og erstatningsansvar

Av og til oppstår det problem med læringsbretta som ikkje er brukaren sin feil. IKT-ansvarlege, fyrtårnlærar eller leiinga på skulen vil hjelpa eleven med desse utfordringane. Dersom det oppstår problem eller feil, vil me erstatta den med eit reservebrett. Elevane vil då låne dette som sitt nye læringsbrett.

Dersom læringsbrettet vert øydelagd p.g.a. aktløyse (uaktsomheit), må læringsbrettet erstattast heilt eller delvis (jfr skulen sitt ordensreglement - Lov om skadeerstatning, kap.1 §1-1 og 1-2).