Reglar for bruk av læringsbrett i skulane

2 Utlån av læringsbrett til elevar

Læringsbrettet er skulen sin eigendom så lenge eleven går på skulen. Læringsbrettet skal oppbevarast i sekken, på pulten eller i hylla etter avtale med læraren. Eleven sørger for å oppbevare og frakta læringsbrettet på ein forsvarleg måte for å unngå skader og unormal slitasje som for eksempel oppripa glas, bulkar og riper i chassis og knappar som ikkje fungerer.

Eleven skal ikkje:

  • prøve å endra maskinvaren på nokon som helst måte
  • klistra på andre merker, dekorera eller teikna på læringsbrettet
  • bytta læringsbrett med andre elevar
  • ta læringsbrettet med seg ut i friminutt eller matfri
  • eta eller drikka når dei arbeidar på læringsbrettet
  • transportera læringsbrettet utan vernedeksel.

Skulen kan også når som helst ta inn læringsbrettet og bytta den med ein annan. Eleven må sjølv passa på å lagra eigne dokument etter retningslinjer frå skulen.