Visjon og satsingsområde

Visjon og satsingsområde

Felles mål

  • Alle barn i kommunen skal verte motiverte og inspirerte til å lære, og skal få god oppfølging i eit trygt og godt miljø.

Visjon for alle skulane

  • Me skal gjera kvarandre gode!

Felles satsingsområde 2019-2022

  • Grunnleggande ferdigheiter med særleg fokus på lesing og skriving
  • Digital kompetanse og dømmekraft
  • Implementering av ny læreplan