Skulerute 2018/2019

Skulerute 2018/2019
Skulerute 2018/2019
Periode Aktivitet
13.- 15. august Plandagar skule, barnehage og SFO. (Barnehagar og SFO stengt.)
16. august Oppstart nytt barnehageår, SFO- og skuleår
8. - 12. oktober Haustferie (Veke 41)
16. november Plandag skule. (Elevfri)
20. desember - 1. januar Juleferie
2. januar Plandag skule, barnehage og SFO
3. januar Fyrste skuledag etter juleferien
25. februar - 1. mars Vinterferie (Veke 9)
15. - 22. april Påskeferie
1. mai Offentleg høgtidsdag
17. mai Grunnlovsdag
30. mai Kr. himmelfartsdag
31. mai Plandag skule, barnehage og SFO
10. juni 2. Pinsedag
21. juni Siste skuledag før sommarferien

Fyrste skuledag etter sommarferien vert 19. august 2019.

MERK: SFO er stengt veke 27, 28, 29 og 30 (f.o.m. 01.07.2019 t.o.m. 28.07.2019).

Last ned skuleruta her (PDF, 232 kB)